De unieke samenwerking Tillemans Tailors & DORCAS is een feit. Waarom DORCAS? Zoveel energie en er echt voor gaan. Wij waarderen Dorcas door hun gedrevenheid en kerndoelen:

Tillemans Tailors vindt het onderscheidend vermogen sterk: samen doen, niet alleen het doorgeefluik zijn van een opbrengst voor een project!
De verbondenheid met de mensen die het minder hebben in onze maatschappij is groot. DORCAS gaat voor de mensen in nood. Goed doorspreken wat er gaat gebeuren en ook laten zien wat er is gebeurt.

De unieke pakken aktie is een bijdrage aan deze sociale hulp. De ingeleverde kostuums en colberts worden aan DORCAS geschonken. DORCAS zorgt er voor dat de ingeleverde kostuums en colberts een goede bestemming krijgen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan projecten van DORCAS in binnen- en buitenland.

Wat is Dorcas?

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken.

Waarom is Dorcas er?

Wereldwijd leven miljoenen mensen in grote armoede. Klimatologische problemen, een gebrek aan water, slechte hygiënische omstandigheden, onderontwikkelde zorgverlening, een gebrek aan scholing, rampen en oorlogen leiden vaak tot ziekte, ondervoeding en een slecht toekomstperspectief. Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van hele gemeenschappen.

Door de allerarmsten te betrekken bij langdurige projecten, worden zij geholpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien én wordt hen hoop voor een betere toekomst gegeven. Dorcas Hulp Nederland voorziet Dorcas Aid International van de middelen die nodig zijn om de projectdoelen te realiseren.

Om de allerarmsten te kunnen helpen, is ook in eigen land betrokkenheid en draagvlak nodig. Dorcas werkt daarom aan publieke bewustwording van de armoedeproblematiek in de wereld.

Wat doet Dorcas?

Dorcas werft fondsen en goederen en ondersteunt daarmee de armen en onderdrukten, ongeacht religie, geslacht of politieke overtuiging in Oost-Europa en Afrika. Dorcas doet dit door het geven van structurele hulp, sociale hulp, financiële adoptie en noodhulp.

Kleding door het hele jaar

Dorcas zamelt via 156 depots het hele jaar kleding en andere hulpgoederen in. De helft van alle door Dorcas ingezamelde kleding wordt gesorteerd verstuurd naar de hulpprojecten van Dorcas, zoals de noodhulpprojecten en de sponsorprojecten van kinderen, gezinnen en grannies (bejaarden). Een klein gedeelte wordt beschikbaar gesteld of verkocht aan kerken in Oost-Europa die het verkopen en daarmee hun sociale projecten geheel of gedeeltelijk financieren. De ongesorteerde kleding wordt verkocht aan het Leger des Heils, waarmee Dorcas een overeenkomst heeft. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor de kosten van transport en distributie. Dit is dringend noodzakelijk om het transport van de gesorteerde kleding te kunnen financieren.

Bestemming van de kleding

Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo gesorteerde Dorcas-kleding naar de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dat zijn mensen die zelf onvoldoende geld hebben om kleding in de winkel te kopen. De hulp gaat naar oude mensen die onmogelijk van hun pensioentje rond kunnen komen, gehandicapten, chronisch zieken – de kwetsbaren in de samenleving. In vorige jaren zijn ruim 150 transporten met hulpgoederen verzonden naar onder meer Moldavië, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland, Albanië, Zuid-Afrika, Lesotho, Kenia en Mozambique.

De kleding die niet wordt gesorteerd en wordt overgenomen door Reshare (Leger des Heils, zie hierboven) komt overigens ook weer in Oost-Europa en Afrika terecht bij de allerarmsten. Ook wordt deze kleding gebruikt in de hulpverlening van het Leger des Heils. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Met duizenden vrijwilligers in het land en het hoofdkantoor in Andijk worden de armsten in Oost-Europa en Afrika voorzien van de meest elementaire levensbehoeften. Daarnaast worden er vele structurele projecten op het gebied van landbouw, huizenbouw, water en gezondheid opgezet. Drocas wordt ondersteund door particulieren, kerken, ondernemersgroepen en heeft 14 kringloopwinkels, in Noord-Holland in Andijk, Heiloo en Aalsmeer en binnenkort ook in Broek op Langedijk. Voor meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228-595900.

Ambulances to Mongolia 2010

Op 8 augustus 2010 vertrokken twee ambulances vanuit Hoorn naar Ulaanbaatar in Mongolië voor kinderziekenhuizen.
Met ondersteuning onderweg van enige ervaren rally rijders leggen zij ruim 10000 km af door Rusland, van St. Petersburg via Moskou, de Ural en Siberië in ongeveer een maand naar Mongolië.
De ambulances werden na aankomst geschonken aan twee kleine ziekenhuizen rondom Ulaanbaatar en zullen worden gebruikt voor patiënten vervoer naar het “Moeder en Kind Hospitaal” De betreffende ziekenhuizen liggen in de provincie op z’n 80 en 100 km afstand van de hoofdstad.

Mongolië, een jonge democratie sinds de jaren 90, heeft met name op het gebied van de gezondheidszorg veel in te halen. Het stelsel is nog steeds sterk gebaseerd op een achterhaald sovjet model en sterk verouderd. Mede door investeringen van donorlanden zoals Korea, Japan, de VS en de EU komt de modernisering in de hoofdstad waar zowat 2/3e van de bevolking woont, langzaam op gang. In de provinciale ziekenhuizen die bereikbaar zijn via verharde wegen is grote behoefte aan goed patiëntenvervoer. De door ons uitgekozen ziekenhuizen hebben dat niet of nauwelijks.

De eerste ambulance is inmiddels met een financiering aangeschaft en wordt nu technisch aangepast voor de reis. Deze zal ook dienst gaan doen bij acties en promotie in de komende maanden. De bedoeling is dat door sponsoring uiteindelijk de aanschafkosten van twee ambulances, inclusief de brandstof en bijkomende kosten gedekt worden. Onderweg betalen de vrijwilligers hun levensonderhoud uiteraard zelf. De terugreis naar Hoorn is ook voor eigen rekening van de deelnemers..

Op 24 mei, 2e pinksterdag, werd er een benefietavond georganiseerd in café JPCoen in Hoorn. Met medewerking van diverse regionale muzikanten wordt een groot feest aangeboden. Toegang, inclusief uniek T-shirt is €25,00, verkrijgbaar op diverse adressen in Hoorn en bij JPCoen.
Er was toestemming voor een officiële loterij met vele fraaie prijzen. De hoofdprijs was een volledig verzorgde week met “Meet en Greet” in Mongolië.

Deze avond was een succes mede door alle donaties van sponsoren zowel bedrijven als particulieren.

De financiën worden beheerd door een stichting en alle bijdragen worden via de internetsite verantwoord. De stichting “de Verdieping” heeft zich al eens eerder met succes ingezet voor zwerfkinderen in Ulaanbaatar. Door een frequent en langdurig verblijf van enkele deelnemers in Mongolië is een goede bestemming van de ambulances gewaarborgd.